Catalunya Crema

 

Demà divendres 18/10/2019 m'obliguen a tancar a causa de la vaga convocada per Òmnium. Segons ells és voluntari fer vaga, però amb els col·legis parats, amb serveis mínims en el transport públic i davant la violència dels CDR, què puc esperar que ocorri demà en un poble rural de tall independentista? Prefereixo pecar de prudent, encara que se m'etiqueti com a covard, a anar de valent i hagi de tancar la botiga, o el que és pitjor, que me la destrossin quatre desarmats encara sent un poble petit.

A més, no puc defensar ni posar-me en una manifestació a favor dels polítics presos, per una sola raó. Que hi ha lladres entre ells. Afinant més, no puc defensar a un lladre sabent que ho és, quan la justícia, i no sols l'espanyola (recordem el cas del “President escapolit” en aquest altre país europeu el qual va passar per un judici), ha demostrat que hi ha hagut malversació de fons per part d'ells. A qui en el seu seny agafa diners d'un fons comú pertanyent a tots els catalans, tant dels que són independentistes com dels que no, per a pagar les accions només del grup independentista? Això com a mínim és furt, encara que per les quantitats... I si tants diners necessitaven, que ho haguessin buscat ells en els seus fòrums interns, sense ficar mà en el fons comú, o que s'haguessin esperat a tenir els diners suficients.

D'altra banda, la justícia espanyola, de la qual encara depenem, gràcies a la sentència del Procés, ha aconseguit que a Catalunya ja no hi hagi justícia. Sí, han llegit bé, reflexionant sobre aquest assumpte he arribat a aquesta conclusió: la justícia espanyola és paper mullat a Catalunya. I si ara no es veu, temps al temps, perquè ara davant un problema legal on queda manifestament que en un plet, un bàndol pertanyi als independentistes i l'altre no, que ocorreria? Que seria paper mullat la sentència que traurien si fora en contra dels independentistes, davant la possibilitat que més tard, aquests mateixos independentistes els assenyalin amb el dit (sobretot si són xenòfobs) a aquells que van intentar salvaguardar els seus drets. Així els hi gasten un sector de l'independentisme (i no són quatre gats dins d'aquest “moviment”) i més si viuen en pobles i zones rurals. Sé molt bé com les hi gasten aquests, com d'amagat parlen entre ells, com solen apunyalar per l'esquena com a covards, i com suposadament provoquen complots perquè persones i petits comerços hagin de tancar per no pertànyer al seu “moviment”, encara sent neutrals a tota aquesta problemàtica.

És molt agosarat per part meva dir això? M'estic ficant en bucs? Veient el que està ocorrent, on ja hi ha violència, no la hi repudia, i pretenen continuar enganyant-nos amb les seves mentides, on miri cap a on miri, no veig flotador ni ajuda possible, només queda la meva paraula per a dir les meves veritats.

Per aquests motius, i uns altres més, demà tindré la meva botiga tancada, no per voler fer la manifestació ni estar a favor d'ells, NO, si no per un tema purament de seguretat davant el que està succeint, aprofitant per a donar suport a tots aquells que es veuen afectats pels disturbis de Barcelona, i pels quals puguin ocórrer en altres parts de Catalunya, no sols fins al dia d'avui, si no també demà durant la vaga i la resta de dies que queden per davant, fins que se solucioni aquest problema o ens tirin a tots els que no som independentistes fora de Catalunya (que segons sembla és el que pretenen).

F.J.Velasco

 

PD: Si estàs d'acord amb el que he dit, o penses de manera similar, et convido a llegir la meva opinió ‘N de neutral”, i a utilitzar les imatges que he posat en aquestes opinions.

 

 


Cataluña Arde

 

Mañana viernes 18/10/2019 me obligan a cerrar debido a la huelga convocada por Òmnium. Según ellos es voluntario hacer huelga, pero con los colegios parados, con servicios mínimos en el transporte público y ante la violencia de los CDR, ¿qué puedo esperar que ocurra mañana en un pueblo rural de corte independentista? Prefiero pecar de prudente, aunque se me etiquete como cobarde, a ir de valiente y tenga que cerrar la tienda, o lo que es peor, que me la destrocen cuatro desarmados aún siendo un pueblo pequeño.

Además, no puedo defender ni ponerme en una manifestación a favor de los políticos presos, por una sola razón. Que hay ladrones entre ellos. Afino más, no puedo defender a un ladrón sabiendo que lo es, cuando la justicia, y no solo la española (recordemos el caso del “President fugado” en ese otro país europeo el cual pasó por un juicio), ha demostrado que ha habido malversación de fondos por parte de ellos. ¿A quien en su cordura coge dinero de un fondo común perteneciente a todos los catalanes, tanto los que son independentistas como los que no, para pagar las acciones solo del grupo independentista? Eso como mínimo es hurto, aunque por las cantidades... Y si tanto dinero necesitaban, que lo hubieran buscado ellos en sus foros internos, sin meter mano en el fondo común, o que se hubieran esperado a tener el dinero suficiente.

Por otro lado, la justicia española, de la cual todavía dependemos, gracias a la sentencia del Procés, ha conseguido que en Cataluña ya no haya justicia. Sí, han leído bien, reflexionando sobre este asunto he llegado a esta conclusión: la justicia española es papel mojado en Cataluña. Y si ahora no se ve, tiempo al tiempo, porque ahora ante un problema legal donde quede manifiestamente que en un pleito, un bando pertenezca a los independentistas y el otro no, ¿que ocurriría? Que sería papel mojado la sentencia que sacarían si fuera en contra de los independentistas, ante la posibilidad que más tarde, estos mismos independentistas les señalen con el dedo (sobretodo si son xenófobos) a aquellos que intentaron salvaguardar sus derechos. Así se los gastan un sector del independentismo (y no son cuatro gatos dentro de este “movimiento”) y más si viven en pueblos y zonas rurales. Sé muy bien como se las gastan estos, como a escondidas hablan entre ellos, como suelen apuñalar por la espalda como cobardes, y como supuestamente provocan complots para que personas y pequeños comercios tengan que cerrar por no pertenecer a su “movimiento”, aún siendo neutrales a toda esta problemática.

¿Es muy osado por mi parte decir esto? ¿Me estoy metiendo en camisa de once varas? Viendo lo que está ocurriendo, donde ya hay violencia, no se la repudia, y pretenden seguir engañándonos con sus mentiras, donde mire hacia donde mire, no veo flotador ni ayuda posible, solo queda mi palabra para decir mis verdades.

Por esos motivos, y otros más, mañana tendré mi tienda cerrada, no por querer hacer la manifestación ni estar a favor de ellos, NO, si no por un tema puramente de seguridad ante lo que está sucediendo, aprovechando para apoyar a todos aquellos que se ven afectados por los disturbios de Barcelona, y por los que puedan ocurrir en otras partes de Cataluña, no solo hasta el día de hoy, si no también mañana durante la huelga y el resto de días que quedan por delante, hasta que se solucione este problema o nos echen a todos los que no somos independentistas fuera de Cataluña (que según parece es lo que pretenden).

F.J.Velasco

 

PD: Si estás de acuerdo con lo que he dicho, o piensas de forma similar, te invito a leer mi opinión ‘N de neutral”, y a utilizar las imágenes que he puesto en estas opiniones.

  obras.jpg

Página web creada por F.J.Velasco y hospedado en CreoWebs.com 

Todas las fotos, videos y páginas externas, incluidas en esta web, son propiedad de sus respectivos creadores, utilizadas bajo licencia GNU y/o libre uso. Si algunas de estas fotos, videos o páginas externas viola alguna ley, licencia de uso, etc., pónganse en contacto y será retirada de inmediato.

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos