Declaració dels motius de la meva neutralitat enfront de la independència catalana tot i ser català

 

 • Indistintament de l'opinió que tingui davant del tema independentista, respecto i vull respectar a aquesta part dels ciutadans catalans que la desitja per motius reals, coherents i allunyats de qualsevol tipus de violència.
 • Indistintament de qui bàndol polític porti la raó, em sento indignat en el terreny polític, per aquesta espècie i presumpta guerra freda que han mantingut els dos bàndols polítics. Entre ells aquesta negativa una mica tossuda al diàleg per un bàndol, i aquesta mena de visió il·lusòria que ha fet aixecar la casa per la teulada per part de l'altre bàndol i que ens ha portat a aquest moment històric, que sembla que allò que hagin pogut crear com a solució política es pugui caure com castell de cartes.
 • Perquè veient tot el que ha succeït en aquest tema, crec que no tot és blanc ni negre, i que si s'haguessin fet les coses bé, s'hagués pogut veure altres opcions, amb altres tons de grisos i colors.
 • Independentment de les amistats que pugui tenir, NO vull discutir fins arribar a les mans amb el meu veí o amb el meu millor amic perquè els polítics, ja sigui per negligència, per voluntat vetllada o per algun altre motiu desconegut, estiguin aconseguint separar el poble català per un sentiment que feia temps que es volia expressar.
 • Ja que, des del meu punt de vista, han estat els polítics de tots dos bàndols qui han provocat aquest daltabaix, quan amb molt diàleg s'hagués evitat moltes coses de les que estan succeint, i haurien de ser ells els que arreglin la situació evitant qualsevol tipus de patiment al poble català per tot aquest motiu. Mai és tard per dialogar.
 • Perquè com a ciutadà estic obligat a seguir les lleis, siguin espanyoles o catalanes si les hagués i fins i tot les internacionals, per tant, i passi el que passi, tindré que seguir lluitant i vivint, sigui qui sigui qui estigui manant, indistintament de si m'agrada o no, i indistintament de si Catalunya acaba o no sent independent.
 • I perquè, davant haver de triar una opció, i sense ser derrotista ja que estaré igual de bé com de malament, sigui o no independent Catalunya, trio ser neutral dels dos punts de vista polítics oposats i presumptament extrems que són els que mantenen els dos bàndols.

Per tots aquests motius, em considero neutral i prenc la decisió en el meu lliure dret de NO anar a votar l'1-O fins que els polítics, que des del meu punt de vista han estat els que han embolicat tota aquesta problemàtica, solucionin el que per a molts pot ser un problema, per no haver-hi unes seguretats i garanties mínimes a què agafar-se el ciutadà de a peu, passi el que passi a Catalunya, perquè continuïn amb una vida igual de digna o fins i tot millor.

I que quedi clar que aquesta declaració de motius ho faig a títol únicament personal i de forma pacífica, actuant d'acord el dret a la lliure expressió que tinc com a ciutadà. Perquè "Ja no tinc por".

 


Declaración de los motivos de mi neutralidad frente a la independencia catalana aún siendo catalán

 

 • Indistintamente de la opinión que tenga frente al tema independentista, respeto y quiero respetar a esa parte de los ciudadanos catalanes que la desea por motivos reales, coherentes y alejados de cualquier tipo de violencia.
 • Indistintamente de que bando político lleve la razón, me siento indignado en el terreno político, por esa especie y presunta guerra fría que han mantenido ambos bandos políticos. Entre ellos esa negativa un tanto tozuda al diálogo por un bando, y esa especie de visión ilusoria que ha hecho levantar la casa por el tejado por parte del otro bando y que nos ha llevado a este momento histórico, que parece que aquello que hayan podido crear como solución política se pueda caer como castillo de naipes.
 • Porque viendo todo lo que ha sucedido en este tema, creo que no todo es blanco ni negro, y que si se hubieran hecho las cosas bien, se hubiera podido ver otras opciones, con otros tonos de grises y colores.
 • Independientemente de las amistades que pueda tener, NO quiero discutir hasta llegar a las manos con mi vecino o con mi mejor amigo porque los políticos, ya sea por negligencia, por voluntad velada o por algún otro motivo desconocido, estén consiguiendo separar al pueblo catalán por un sentimiento que hacía tiempo que se quería expresar.
 • Ya que, desde mi punto de vista, han sido los políticos de ambos bandos quienes han provocado este descalabro, cuando con mucho diálogo se hubiera evitado muchas cosas de las que están sucediendo, y deberían de ser ellos quienes arreglen la situación evitando cualquier tipo de sufrimiento al pueblo catalán por todo este motivo. Nunca es tarde para dialogar.
 • Porque como ciudadano estoy obligado a seguir las leyes, sean españolas o catalanas si las hubiera e incluso las internacionales, por lo tanto, y pase lo que pase, voy a tener que seguir luchando y viviendo, sea quien sea quien esté al mando, indistintamente de si me gusta o no, e indistintamente de si Cataluña termina o no siendo independiente.
 • Y porque, ante tener que elegir una opción, y sin ser derrotista ya que voy a estar igual de bien y de mal, sea o no independiente Cataluña, elijo ser neutral de los dos puntos de vista políticos opuestos y presuntamente extremos que son los que mantienen ambos bandos.

Por todos estos motivos, me considero neutral y tomo la decisión en mi libre derecho de NO ir a votar el 1-O hasta que los políticos, que desde mi punto de vista han sido quienes han liado toda esta problemática, solucionen lo que para muchos puede ser un problema, por no haber unas seguridades y garantías mínimas a las que agarrarse el ciudadano de a pie, ocurra lo que ocurra en Cataluña, para que continúen con una vida igual de digna o incluso mejor.

Y que quede claro que esta declaración de motivos lo hago a título únicamente personal y de forma pacífica, actuando conforme el derecho a la libre expresión que tengo como ciudadano. Porque "Ja no tinc por".

 

Logo_N.jpg

  obras.jpg

Página web creada por F.J.Velasco y hospedado en CreoWebs.com 

Todas las fotos, videos y páginas externas, incluidas en esta web, son propiedad de sus respectivos creadores, utilizadas bajo licencia GNU y/o libre uso. Si algunas de estas fotos, videos o páginas externas viola alguna ley, licencia de uso, etc., pónganse en contacto y será retirada de inmediato.

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos